{:kz}1 МАУСЫМ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ!{:}{:ru}1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ{:}{:en}THE 1st OF JUNE – AN INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY{:} — Санаторий Окжетпес

{:kz}1 МАУСЫМ — ХАЛЫҚАРАЛЫҚ БАЛАЛАРДЫ ҚОРҒАУ КҮНІ!{:}{:ru}1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ{:}{:en}THE 1st OF JUNE – AN INTERNATIONAL CHILDREN’S DAY{:}

{:kz}«Оқжетпес» ЕСК» АҚ  Балаларды қорғау күнімен құттықтайды!

Бұл балалар мерекесін неге дәл 1 маусымда атап өтуге шешім қабылданғаны туралы тарихта нақты  мәлімет жоқ..

Халықаралық балаларды қорғау күні — ең ескі халықаралық мерекелердің бірі. Оны өткізу туралы шешім 1925 жылы Женевада балалардың әл-ауқаты мәселелеріне арналған Дүниежүзілік конференцияда қабылданды.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, балалардың денсаулығы мен әл-ауқатын сақтау мәселелері өзекті болған кезде, 1949 жылы Парижде әйелдер конгресі өтті, онда балалар бақытының жалғыз кепілдігі ретінде берік бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін үздіксіз күрес туралы ант айтылды. Сол жылы Халықаралық демократиялық әйелдер федерациясы кеңесінің Мәскеу сессиясында оның 2-ші конгресінің шешімдеріне сәйкес осы мереке бекітілді. Ал бір жылдан кейін, 1950 жылы 1 маусымда  Бірінші Халықаралық балаларды қорғау күні өткізілді, содан кейін бұл мереке жыл сайын өткізіледі.

Халықаралық балалар күнінің туы бар, оны балалар құқықтары және әл-ауқаты туралы сөздер   мен пікірталастармен атап өтетін,  жаңа балалар көркем фильмдер және телехабарлар өткізген, балаларға арналған спорттық жарыстар өткізген және оларға ата-аналарды қатыстыру үшін жиі  шақырған.  Бүгін  де көптеген елдерде осы күні балаларға арналған көптеген ойын-сауық шаралары өтуде.

Балаларды қорғау күні — бұл балалардың өздері үшін көңілді мереке ғана емес, барлық балалардың бақытты өсуі, оқуы, сүйікті ісімен айналысуы және болашақта өз елінің тамаша ата-аналары мен азаматтары болуы үшін баланың құқығын қорғау қажеттілігі туралы қоғамға ескерту.

Сіздерді осы ең тамаша күнмен құттықтаймыз! Сіздің отбасыңыз мықты, тату, сенімді және сүйікті болсын. Балалар күлкісі естіліп, жаңа үміттер туып  және армандар орындалсын!

Өздеріңізді сақтаңыздар, өйткені ең бастысы – ол отбасы!{:}{:ru}ЛОК «Окжетпес» поздравляет с Днем защиты детей!

История умалчивает, почему этот детский праздник было решено отмечать именно 1 июня…

Международный день детей — один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.

После Второй мировой войны, когда проблемы сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны, в 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о безустанной борьбе за обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. И в том же году на Московской сессии Совета Международной демократической федерации женщин в соответствии с решениями её 2-го конгресса был учрежден этот праздник. А через год, в 1950 году 1 июня был проведен первый Международный день защиты детей, после чего этот праздник проводится ежегодно.

У Международного дня детей есть флаг, его отмечали речами и дискуссиями о правах и благополучии детей, проводили показы новых детских художественных фильмов и телепередач, устраивали спортивные соревнования для детей, часто приглашая к участию и родителей. И сегодня во многих странах в этот день проходит множество развлекательных мероприятий для детей.

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Примите самые теплые поздравления с замечательным праздничным днем! Пусть ваши семьи будут крепкими, едиными, надежными и любящими. Пусть звучит детский смех, рождаются надежды и осуществляются мечты!

Берегите себя, ведь семья — это главное!{:}{:en}“Okzhetpes” health and wellness complex wishes you Happy Children’s Day!

It is still unknown why this holiday is observed on June 1st…

International Children’s Day is one of the oldest international holidays. The decision to observe this holiday was made in 1925 at the World Conference on Child Welfare in Geneva.

After the Second World War, when the problems of maintaining health and wellbeing of children were urgent as never before, at the Women’s Congress, which took place in Paris in 1949, they vowed to incessantly struggle for the everlasting peace as the only assurance of children’s happiness. And the same year, during a Moscow session of the Council of the International Democratic Federation of Women, in accordance with the resolutions of its 2nd Congress, they established a holiday – the Children’s day. A year later, in 1950, on June 1, the first International Children’s Day was observed, and since then this holiday is celebrated every year.

The International Children’s Day has its own flag; before, it was celebrated with speeches and discussions on the rights and welfare of children, they would show new films and TV programs for children, organized sports competitions for them, often inviting parents to participate as well. Even today in many countries there arrange various entertainment events for children on this day.

Children’s Day is not only a fun holiday for children: it is also a reminder to the society of the need to protect children’s rights so that they grow up happy, be able to go to school, do what they love and become wonderful parents and citizens of their country in the future.

Please accept my warmest congratulations on this wonderful holiday! May your families be strong, united, dependable and loving. May your homes be filled with children’s laughter! Let hopes be born and dreams come true!

Take care of yourself, because family is the most important thing in the world!{:}