{:ru}С Днем Конституции Республики Казахстан{:}{:kz}ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!{:} — Санаторий Окжетпес

{:ru}С Днем Конституции Республики Казахстан{:}{:kz}ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ КОНСТИТУЦИЯСЫНЫҢ КҮНІМЕН ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!{:}

{:ru}АО «ЛОК «Окжетпес» сердечно поздравляет вас с одним из главных и поистине общенародных праздников — Днем Конституции Республики Казахстан.

В 1995 году казахстанский народ сделал свой исторический выбор и определил путь дальнейшего развития государства. Это стало особым событием для всех казахстанцев, надежным фундаментом, на котором возводится новое общество.

Конституция, как залог суверенитета, укрепила наше единение, стала стержнем стабильности и согласия, символом созидания и источником начала больших дел и нынешних побед.

Примите наше искренние поздравления с Днем Конституции Республики Казахстан.

Желаем вам успехов и достижений в деятельности по становлению и дальнейшему развитию демократических процессов в государстве, высшим ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свобода. Крепкого здоровья и мирного будущего.{:}{:kz}«Оқжетпес» ЕСК»АҚ сіздерді басты және шын мәнінде жалпы халыққа ортақ мереке — Қазақстан Республикасының Конституциясы күнімен шын жүректен шын жүректен құттықтайды.

1995 жылы қазақ халқы өзінің тарихи таңдауын жасап, мемлекетті одан әрі дамыту жолын анықтады. Бұл барлық қазақстандықтар үшін жаңа қоғамның құрылуына сенімді негіз болған ерекше оқиға болды.

Конституция, егемендік кепілі ретінде, біздің бірлігімізді нығайтты, тұрақтылық пен үйлесімділіктің негізі болды, жаратылыстың символы және ұлы істердің бастауы мен қазіргі жеңістердің көзі болды.

Қазақстан Республикасының Конституция күнімен шын жүректен құттықтауымызды қабыл алыңыз!

Мемлекеттегі демократиялық үдерістерді дамыту мен одан әрі қалыптастыруда жетістіктер мен табыстар тілейміз, олардың ең құндылықтары — адам, оның өмірі, құқықтары мен бостандығы. Мықты денсаулық және бейбіт болашақ тілейміз!{:}